Medlemskab

Sådan kommer du/I med i fællesskabet!

Grundejerforeninger


Vi har valgt at omlægge vores kontingent struktur, således at et "grund" medlemskab automatisk omfatter:


Grundejeransvar/erhvervsansvar

Bestyrelsesansvar

Arbejdsskadesforsikring


Et grundmedlemskab inkluderer også betaling for de første 25 medlemmer og der er ingen gebyrer eller andet og prisen er kr. 2.695. Ønskes en udvidelse, der dækker retshjælp, Netbank/IT-kriminalitet og underslæb kan denne tilkøbes for kr. 1.895.


Vores kontingentstruktur er enkel, de første 25 medlemmer er inkluderet i grundmedlemskabet og så koster det kr. 19 pr. medlem i niveauet 26 til 100 og herudover kr. 15 pr. medlem. Foreninger med mere end 200 medlemmerr bedes kontakte os før indmeldelse.Du indmelder din forenig ved at kontakte vores sekretariet enten via mail eller telefon:


E-mail: sekretariat@fritidshusejerne.dk


Telefon: 5059 8115

Navn


Vejnavn & husnummer


Postnr. & by


Telefon


E-mail


Sommerhusadresse


Eventuel grundejerforening


Enkeltmedlemmer


Kontingent


Det årlige kontingentet er kr. 295,00.Indmeldelse


Udfyld og send formularen nedenfor, indbetal kontingentet til vores bank,

Jyske Bank reg. nr. 6482 konto 2692503 og angiv dit navn som reference.

Du vil herefter modtage en bekræftelse og dit medlemsnummer.

Ekstraordinært landsmøde


Hermed indkaldes til ekstraordinært landsmøde den den 1.2.2023 kl. 9.00 på adressen Maglebjergvej 5, 2800 Lyngby.


Dagsorden:

1. Valg af dirrigent

2. Godkendelse af økonomi mv. til dato.

3. Ændring af foreningens vedtægter, herudner overgang til "indirekte" medlemskaber

Af hensyn til lokaler mv. bedes deltagelse anmeldt pr. mail til formand@fritidshusejerne.dk, hvor også forslag til nye vedtægter. kan rekvireres.