Om Fritidshusejerne

NYT UDLEJNINGSKONCEPT: KOM GERNE MED DINE EGNE LEJERE


”Selvudlejning”:

  • Provision: 5% af lejebeløbet, dog kr. minimum kr. 195 pr. lejebevis.
  • Efterfølgende ændringer der indebærer udstedelse af nyt lejebevis eller annullering faktureres med kr. 150 pr. ændring.


Konceptet administreres af bureauet FeriehudDirect.

Om Fritidshusejerne
Fritidshusejerne er en forening med to sektioner, en for grundejer-foreninger for fritidshuse og en for sommerhusejere, der udlejer deres sommerhus.


Vi er en dynamisk forening, der engagerer os bredt i debatten om fritidshuse, bevarelse af vores natur og turisme, primært kystturisme.


Grundejerforeninger


Der er ca. 240.000 fritidshuse i Danmark.

 

Vi har i Danmark en meget lang og flot kystlinje, og vi har generelt været gode til at beskytte vores naturværdier, og det kommer os alle til gode.

 

Overordnet set arbejder foreningen for at fremme vilkårerne for ejere af fritidshuse i Danmark.

 

Vi har mange grundejerforeninger ud over hele landet - en forening kan gå fra at omfatte en enkelt vej over til et stort sommerhusområde. Uanset størrelsen af den enkelte grundejerforening, så er der rigtig mange sammenfaldende interesser, og disse varetages i sektionen for grundejerforeninger. På siden Grundejerforeninger kan du se mere om tilbuddene, herunder forsikringer, til grundejerforeninger.

 

Danske Sommerhusudlejere

 

Lejer man sit hus ud, eller overvejer man dette, så er der en række forhold, man skal tage stilling til. Her blot et par eksempler:

 

Skal jeg selv leje ud, eller skal det ske gennem bureau, hvad med beskatning, hvor høj en avance tager bureauet, hvor meget kan jeg forvente at tjene, må jeg selv bruge huset, og hvad hvis der sker skader?

 

I sektionen Danske Sommerhusudlejere, hvor man melder sig ind med et personligt medlemskab, får man indgående rådgivning og hjælp til forhandling mv.<