UDLEJNING

Med indførelsen af det nye, forhøjede fradrag på kr. 40.000 for udlejning af sommerhus gennem bureau er forskelsbehandlingen øget voldsomt i forhold til de personer, der selv ønsker at udleje. Dette finder Fritidshusejerne/Danske Sommerhusudlejere dybt urimeligt. På denne baggrund har Fritidshusejerne/Danske Sommerhusudlejere taget initiativ til en ny udlejningsplatform, der specielt tilgodeser folk, der gerne selv vil leje ud, tage imod lejerne mv. Her tilbydes sommerhusejere at få udlejning administreret og indmeldt til Skat for kun kr. 495 pr. booking. Bemærk at der gælder en minimumsfakturering på kr. 1.200 om året ved 5% ordning og minimum 1.485 ved betaling pr. lejemål. Opkrævning og afregning sker efter FeriehusDirects almindelige forretningsbetingelser.


Ønsker man som "selvudlejer" at komme på salgsportalerne, kan vi tilbyde det til en provision på 20%.

Her er hvad du konkret får:


Optagelse på hjemmeside - du leverer tekst og maks 8 fotos. Vi henviser geren til din egen hjemmeside.

Egen bookingkalender

Udarbejdelse af lejebevis-der sendes til lejer med din anvinser for ankomst

Betalingsadministration

Indberetning til Skat

Fradrag på kr. 40.000

Ønsker du som "selvudlejer" også at få lejere fra portaler som Fejo, Feline, Cofman mv,. så kan du få dette for en provision på 20 % og naturligvis uden de 495 pr. booking,